KINH KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ

Kinh Kính Thánh Giá Chúa

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!
Con xin thờ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!
Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.

Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh, và chịu chết trên Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen.

KINH KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ

✞ Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!
✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!

Thập Giá Chúa Giê su ki tô

✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!
✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã!

Chúa của con

✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!
✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!

Kinh kính thánh giá

✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!
✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!

✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!
✞ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!

Kinh kính Thánh Giá Chúa Giê su ki- tô

✞ Con xin thờ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.
✞ Lạy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!
Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi.
Amen.

  • Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh công cuộc nhập thể làm người, để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật như Chúa Giêsu Kitô, đã ra đời làm người đêm giáng sinh, và chịu chết trên cây thập gía ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. AMEN. 

kinh kính Thánh Giá Chúa
Kinh Kính Thánh Giá Chúa
Kinh Kính Thánh Giá Chúa

Lịch sử của kinh kính Thánh Giá

  • Kinh này tìm được năm 1505 trong Mộ Đức Chúa Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua Charles lúc Hoàng đế này đem quân đi đánh những kẻ thù thánh Micae ở nước Pháp.
  • Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người Kinh này, sẽ không chết đuối, không bị rắn độc. Không bị kẻ thù bắt gĩư hoặc ám hại và sẽ không thất bại trong các trận chiến.
  • Khi phụ nữ giữ trong mình Kinh này, sẽ sanh nở mau mắn. Mẹ tròn con vuông và khi đứa bé chào đời, nên đặt Kinh này bên phải người nó; chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn . . . . 
  • Ai giữ Kinh này trong người, sẽ không bị động kinh… và lúc đi ngoài đường, nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn đem tờ Kinh bạn giữ trong người đặt vào hông người bệnh, cơn động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này mạnh-tức thì.
  • Chúa phán: ai viết Kinh này cho chính mình, hoặc cho người khác: Ta chúc lành cho người ấy; và khinh thường chế nhạo sẽ bị trừng phạt, Kinh này được cất giữ trong nhà ai, nhà này sẽ tránh khỏi sấm sét, bão bùng giông tố.
  • Ai hằng ngày đọc Kinh này, sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày, qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa ban.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *