Anton TRANTIEN
KINH THÁNH CỰU ƯỚC MP3

KINH THÁNH CỰU ƯỚC MP3

Lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng

I. NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Phần Thánh Kinh Cựu Ước gồm 46 cuốn, được soạn thảo và hoàn chỉnh bởi nhiều tác giả trong khoảng 10 thế kỷ (theo TOB), từ năm 1000 đến thế kỷ thứ nhất trước Chúa giáng sinh. Sách Khôn Ngoan được viết muộn nhất, khoảng năm 50-30 trước Chúa giáng sinh. Các sách Cựu Ước được viết bằng tiếng Hípri. Sau này, theo tương truyền, nó được dịch sang tiếng Hy lạp do một nhóm 70 người dịch thuật, bản dịch này nên được gọi là Bản Bảy Mươi.

Các tác giả đã góp phần tạo nên các sách Cựu Ước, đều ít nhiều được hưởng ơn linh hứng, cho dù đa số các tác giả ấy không ý thức về đặc sủng này.

Các sách Cựu Ước được xây dựng dựa trên những dữ liệu truyền khẩu có từ rất lâu. Trong khi đó, hình thức văn chương và chữ viết mãi sau này mới có. Vì vậy, người ta không thể xác định một cách chắc chắn năm biên soạn của một quyển sách.

Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành trong một thời gian rất dài và phức tạp.

II. NỘI DUNG CỦA CÁC SÁCH

Thánh Kinh Cựu Ước được phân chia thành các loại:

1. Ngũ thư

Gồm các sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Đệ Nhị Luật.

Ngũ Thư ghi lại những dữ kiện lịch sử như bằng chứng cho thấy mối tương quan liên hệ thân thiết giữa

Thiên Chúa và con người, là nền móng, là Lề luật làm nên Do thái giáo, làm thành tuyển dân của Thiên Chúa. Giáo lý của Ngũ Thư tuyên xưng: có một Đấng là Thiên Chúa quyền năng sáng tạo vũ trụ và con người, đã chọn tổ phụ Ápraham để hình thành dân Ítraen, đã ban cho họ một xứ sở trù phú. Đọc Ngũ Thư, người Do thái nhận ra sứ mạng của mình trong lịch sử cứu độ đối với thế giới là phổ biến lòng tôn thờ Thiên Chúa chân thật và mời gọi dân Ítraen chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đấng Cứu Thế.

2. Các sách lịch sử

Gồm 16 cuốn: Giôsuê, Thủ lãnh, Rút, 2 sách Samuen, 2 sách các vua, 2 sách Sử ký, Étra, Nơkhêmia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 2 sách Macabê.

Nhìn chung, các sách Lịch Sử ghi lại dòng lịch sử thăng trầm của dân Ítraen, để nói lên rằng: khi Ítraen trung thành với Lề Luật của Thiên Chúa, thì họ được Thiên Chúa chúc phúc và trợ giúp mỗi khi phải chống lại kẻ thù. Ngược lại, khi họ bỏ Lề Luật của Thiên Chúa thì đất nước sẽ suy vọng và cuộc sống của Ítraen sẽ cơ cực trong cảnh lưu đày nô lệ.

3. Các sách Ngôn Sứ

Ngôn sứ nghĩa là gì? Ngôn sứ là những người được Thiên Chúa kêu gọi để nói lời Thiên Chúa và nói thay cho Thiên Chúa. Các ngài không chỉ loan báo sứ điệp bằng lời mà còn bằng cả đời sống. Vì nói lời chân thật, nên các ngài bị người đời đánh đập, sỉ nhục, tù đày và giết chết.

Gồm 18 cuốn: Isaia, Giêrêmia, Aica, Barúc, Êdêkien, Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi.

Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi dân Ítraen không ngừng trở về với Thiên Chúa và canh tân cuộc sống, đồng thời loan báo ngày Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại.

4. Các sách Giáo Huấn

Gồm 7 cuốn: Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, Khôn Ngoan và Huấn Ca.
Các sách Giáo Huấn là một tập sách về kinh nghiệm sống của các bậc thánh hiền, dạy những lẽ khôn ngoan về cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa và hoà hợp với đồng loại trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống. Đặc biệt, sách Thánh Vịnh là một bộ sưu tập 150 bài thơ, là những lời chúc tụng, tạ ơn, cầu xin và than thở của dân Chúa. Thánh vịnh là lời Thiên Chúa dạy dân Chúa cầu nguyện.

III. GIÁ TRỊ CỦA CÁC SÁCH CỰU ƯỚC

Thánh Kinh Cựu Ước là một tác phẩm văn chương tuyệt vời. Vì thế, chúng ta cần học hỏi các thể loại văn chương của các sách này. Nhờ đó, chúng ta hiểu rõ hơn nội dung của các bản văn khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước.

Các sách Cựu Ước không chỉ là Sách Thánh của Dân Ítraen, nhưng còn là Sách Thánh của Dân Kitô giáo, bởi vì nó đích thực là sách ghi lời Thiên Chúa, không chỉ bày tỏ cho dân Ítraen mà còn cho tất cả mọi người. Thánh Phaolô nói: “Mọi lời xưa đã chép trong Thánh Kinh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta thêm kiên nhẫn và an ủi chúng ta, nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy”. (Rm 15, 4) Vậy, chúng ta hãy yêu mến Thánh Kinh Cựu Ước bởi vì đó là Lời Chúa.

  Tải Kinh Thánh mp3 về máy

Sáng thế 01

Sáng thế 02

Sáng thế 03

Sáng thế 04

Sáng thế 05

Sáng thế 0

Sáng thế 07

Sáng thế 0

Sáng thế 0

Sáng thế 10

Sáng thế 11

Sáng thế 12

Sáng thế 13

Sáng thế 14

Sáng thế 15

Sáng thế 1

Sáng thế 17

Sáng thế 1

Sáng thế 1

Sáng thế 20

Sáng thế 21

Sáng thế 22

Sáng thế 23

Sáng thế 24

Sáng thế 25

Sáng thế 2

Sáng thế 27

Sáng thế 2

Sáng thế 2

Sáng thế 30

Sáng thế 31

Sáng thế 32

Sáng thế 33

Sáng thế 34

Sáng thế 35

Sáng thế 3

Sáng thế 37

Sáng thế 3

Sáng thế 3

Sáng thế 40

Sáng thế 41

Sáng thế 42

Sáng thế 43

Sáng thế 44

Sáng thế 45

Sáng thế 4

Sáng thế 47

Sáng thế 4

Sáng thế 4

Sáng thế 50

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng bạn


Về tôi

"Không gì trên trời dưới đất có thể làm cho tôi bỏ lòng yêu mến Chúa Kitô …
(Roma 8,35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 8,38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 8,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.)