Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh lạy Cha Tiếng Anh

Your Father, in the heaven and in the hallowed be my name, kingdom, that will be done on earth as is in heaven.

Give us for in this a daily of bread, forgive us in your day trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *